• livet

  Jordbävningshjälp för döva 

  människor med en funktionsnedsättning drabbas extra hårt vid naturkatastrofer döva kanske allra mest för att de inte får någon som helst information! 

  Vid den kraftiga jordbävningen i Nepal klarade sig “alla” döva eftersom att dövföreningen i Kathmandu har picknick på lördag förmiddagar. Dock vågar inte dessa människor återvända hem eftersom att all information sker muntligt. 

  Som ni säkert vet har många hem och byggnader blivit förstörda. Om ni vill och kan hjälpa till och vill hjälpa bland annat SDF med att nu återuppbygga skola för döva, hem för döva men också akuthjälp för de som behöver det kan ni sätta in pengar på SDF:s plusgiro 55630-8 eller swisha. 

    
  Här finns mer information och även information på tsp för den som föredrar det. 

  Kommentarer inaktiverade för Jordbävningshjälp för döva