Kärlek,  Relationer

Vem är du i relationer?

Jag är rätt sökande just nu, snart 39år och sökande? Hur illa låter inte det egentligen? Jaja, läser många trådar på Facebook och på olika sidor på nätet och kom över ett test på Bättre relationer där man kan med ett enkelt test få fram vilken relationstyp du är. För er som läst lite psykologi har säker kommit i kontakt med Anknytningsteori. Teorin grundar sig på att baserat på hur vi blivit bemötta under vårt första levnadsår kommer vi förhålla oss till relationer och relationsskapande i framtiden. Självklart kan detta beteendemönster förändras, men det kräver arbete och aktiva förhållningssätt.

Mer känslostyrd än tankestyrd.

Vill snabbt ha närhet & intimitet.

Osäker på om partnerns kärlek är äkta.

Bekräftelse & trygghet är väldigt viktigt.

Jag gjorde testet och resultatet blev att jag är otrygg ambivalent. Jag vet inte om det är hundra procent säkert, för jag är inte så snabb till närhet & intimitet – men jag har ett stort behov av det i en relation.

Det här skulle i alla fall försklara varför jag inte mår så bra av Ts tystnad när vi inte ses. Att jag är i ständigt behov av bekräftelse och att jag tvivlar på att jag betyder något. Jag har ännu inte hunnit komma till “så här kan du hantera din relationstyp”, men jag tänker att det får bli nästa mål.