Helt ärligt tycker jag rekrytering är den svåraste och mest utmanande delen av chefsjobbet. Kanske för att jag är alldelels för intresserad av människor och deras historia, deras livserfarenheter och att ha ett samtal med dem. Det gör tror att jag gör bra i intervjusituationer är att få kandidaterna att ha ett trevligt samtal, de slappnar oftast av och vi skrattar och har det trevligt. De saker jag å andra sidan gör mindre bra är många fler.

Jag vet så här inför intervjuerna att jag borde förhålla mig mer distansierad. Jag bör ställa frågor och lyssna på svar. Ge utrymme för kandidaten att tala till punkt, hitta sina egna ord och tillåta tystnad. Jag borde ställa skarpa följdfrågor och analysera personens svar. Vad jag gång efter annan gör är att jag hamnar i ett trevligt, småputtrigt samtal där jag i alltför stor utsträckning hjälper kandidaten hitta sina svar och visa oerhört stor förståelse för de utmaningar den stått inför.

I mina rekryteringar hittills har stort forkus legat de tekniska kompetenserna, faktiska områden de har studerat eller har erfarenhet ifrån. Det har varit testare, utvecklare eller arkitekter in IT. Jag har också rekryterat tvåteam leaders där samtalet mer gick ut på vilka verktyg som personen i fråga hade i sin berktygslåda för att skapa ett team. Nu ska jag rekrytera chefer. Två chefer som ska vara ansvariga för verksamheten och medarbetarna här i Indien och jag känner mig lost.

Vi har HR representanter som ska medverka vid intervjuerna, men hon har varken informerat om sin roll eller återkommit med den information som jag efterfrågat. Så jag känner mig rätt själv i det här. Jag har pratat med personer i min omgivning som har rekryterat chefer tidigare och bett om råd – hur gör ni? Den ene ställer en fråga “Ge fem exempel på situationer som har format dig till xx och hur?” den andra kör utan mall på magkänsla. Det viktigaste hen anser i en chef är hur bra man är på att identifiera och mitigera risker. Hur man nu får fram det.

Så imorgon sitter jag där, jag har ännu inte bestämt mig för mitt upplägg och jag ska ägna dagen åt att fundera igenom det. En sak är dock säker, jag har en bra kandidat till båda positionerna. Personer som idag innehar rollen som team leader, vars styrkor och svagheter jag känner och som kanske är redo att steppa upp. Oavsett vad – de andra kandidaterna måste vara bra för att slå dem på fingrarna.