Girlytalk

Grunden till mitt myndighetshat

De flesta av oss “vanliga” medelklass medborgare kommer inte så ofta i kontakt med myndigheter det kanske rör sig om ett besök hos arbetsförmedlingen eller kanske försäkringskassan vid föräldraledighet men det finns medborgare i Sverige som är helt beroende av myndigheter. Jag har jobbat med dessa medborgare.

Så här såg det ut.
En nyanländ invandrare med uppehållstillstånd utfärdat av migrationsverket (myndighet) är inskriven hos arbetsförmedlingen (myndighet). Arbetsförmedlingen ser till att den nyanlända invandraren får undervisningen i svenska (sfi) detta kan ske kommunalt eller privat beroende på upphandling samt andra aktiviteter som ska främja integrationen (nästan alltid privat men kan också vara delvis kommunalt) samt en etableringslots (alltid privat, en möjligen god tanke, men utförandet gick ju rent åt sagt åt helvete). När invandraren fullföljer det schema som hen får av arbetsförmedlingen så får de närvaro, denna närvaro ska fyllas i på papper och intygs med underskrift av lärare/ansvarig person vilket gör att personen kan behöva gå till 3-4 olika ställen för att samla underskrifter. Märk att det är vuxna människor vi pratar om.
Lappen med närvaro och underskrifter ska lämnas till arbetsförmedlingen den sista vardagen varje månad, personligen, får inte skickas varken med post eller bud.

Arbetsförmedlingen skickar dessa uppgifter till försäkringskassan (myndighet) som sedan betalar ut en ersättning till personen. Detta görs alltid runt den 12 i månaden. Invandrare har s.k. “efterskottslön” vilket gör att det konsekvent betalar räkningarna för sent eftersom att vi alltid betalar räkningarna den sista varje månad.
(Tänk dig själv du börjar på ett jobb första januari men får ingen lön förrän 25 februari, det skulle bli tuffa månader eller hur? Har du inget kapital eller vänner att låna av så skulle du inte kunna betala räkningarna och då hamna efter hela tiden).

Jag har pratat med otaliga företag och inkasso bolag om att betala räkningen lite senare (runt den 12) eller göra avbetalningsplaner, ALLA privata företag jag har pratat med har fixat detta utan problem. Kommunala och statliga företag vägrar…

Så vad händer då?
Jo räkningen skickas till kronofogden (ibland via inkasso som lägger på ytterligare avgifter). Och vet ni hur det går till hos kronofogden? För det visste inte jag innan jag arbetade med detta, jo så här:
en räkning från ett privat företag kommer in – kronofogden skickar en “fråga” där man får antingen bekräfta eller bestrida räkningen – sedan har du 2 veckor på dig att betala innan du får en anmärkning i deras register som sedan kan visas som en betalningsanmärkning.
MEN och det här är ett stort jävla men i min värld är räkningen från ett statligt företag så har du ingen rätt att bestrida räkningen, då antar kronofogden att det statliga företaget har rätt och du får en anmärkning i systemet direkt. Nämnde jag att kronofogden OCKSÅ är en statlig myndighet.

Jag tror på fullaste allvar att det inte finns någonting som är så korrupt som statliga myndigheter. Det sägs att de finns där för att hjälpa oss men om du läser texten ovan så förstår du nog att så inte är fallet. Visst är det bra att det finns regler men när reglerna uppenbarligen stjälper mer än hjälper så måste de ändras.

jag vill dessutom påtala att de flesta länder har något som kan liknas vid kronofogden men att man när man hamnar där också faller under myndigheternas sekretess (är det inte konstigt att alla myndigheter i Sverige har otroligt sträng sekretess utom kronofogden?) så att ingen vet att du har en skuld där, det är just för att skydda medborgaren och inte förstöra livet mer än nödvändigt.

Det var en mindre uppsats om statliga myndigheter i Sverige, ett ämne som jag säkerligen kommer återkomma till.